Nationellt stödprogram 2020


Det Nationella Stödprogrammet som fungerat väl sedan 2015 är sedan 1 januari 2019 stängt. Detta med anledninga av att stödprogarmmet inte fått tillräckliga medel förutsättningar. Detta innebär att de, brottsutsatta med medföljande barn som vi möter, som inte direkt vågat anmäla sin utsatthet till svenska myndigheter, inte får tillgång till det ovillkorade stödet på 30 … Fortsätt läsa Nationellt stödprogram 2020

Plattformen publicerar 18 maj 2020 statistik för 2019 över kontakt med möjligt utsatta personer i Sverige.


Utsattheten i människohandel i Sverige är stor visar den senaste statistiken som från Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Behovet av plattformens insatser ökade under 2019 då 177 personer fick olika former av stöd. 140 av dessa personer var möjliga offer för människohandel (jfr. 122 under 2018), 28 var barn till utsatta, 5 syskon till utsatta … Fortsätt läsa Plattformen publicerar 18 maj 2020 statistik för 2019 över kontakt med möjligt utsatta personer i Sverige.

Larmrapport


Juni 2019 gällande kritik mot regeringens arbete mot människohandel – om människooffers rätt till skydd och stöd i enlighet med Sveriges internationella åtaganden Larmrapporten i Ekot Sveriges radio. Debattartikel DN.

Civilsamhällets kontakter med utsatta


Sammanställningen av den årliga statistiken över civilsamhällets kontakter med utsatta visar: att alltfler har sin första och enda kontakt med civilsamhället. Många kommer från tredje land, de har blivit utsatta på vägen till Sverige, men även i Sverige – och de flesta vågar eller vill inte polisanmäla. Sammantaget leder det till att civilsamhället får ta … Fortsätt läsa Civilsamhällets kontakter med utsatta