Plattformen mot människohandel

Plattformen (Civila Sverige) mot människohandel är en organisation som verkar för att förbättra samordningen av insatser till utsatta för människohandel, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden. Hämta stadgar för Plattformen mot människohandel här.>>Läs om vår verksamhet och vår värdegrund

18/10  ANTI-TRAFFICKING DAY

Plattformen bjuder in till ett möte om människohandel i Sverige idag, vad vi inom Plattformen gör och trender civilsamhället ser. Presentation av statistikinsamling, stödprogram och kommande aktiviteter. Ladda upp siffrorna för 2016 som visar en tydlig trend; alltfler utsatta på resan till Sverige och alltfler får endast hjälp av civilsamhället.
Gemensamt samtal om väntande utmaningar.

Tid: 13:00-16:00
Plats: Teater Tribunal, Hornsgatan 92, Stockholm
Inbjudan>>
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se.

 

Bli medlem i Plattformen mot människohandel

Plattformen har funnits som nätverk sedan 2013 men beslöt hösten 2016 att formera en organisation. Det första årsmötet hölls den 31 mars. Det finns tre former av medlemskap att ansöka om för organisationer ”fullt medlemskap”, experter ”individuellt medlemskap” och för nätverkande parter ”nätverkande medlemskap”. Fyll i formuläret här för att ansöka om medlemskap.>>

Nationellt Stödprogram

Plattformen driver med medel från Länsstyrelsen ett nationellt stödprogram. Vi certifierar en rad aktörer och säkerställer kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Inom ramen för programmet kan vi finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som utsatta har behov av, men som inte finansieras på andra sätt. Läs mer om programmet här 

Utsatta vi mött och hjälpt

Många av Plattformens organisationer möter och hjälper utsatta för människohandel. En del kan vi erbjuda långtgående hjälp; skyddat boende, ekonomiskt bistånd, information om rättsprocess, hjälp att söka asyl mm. Via vår statistik där vi samlar in uppgifter om kontakter med utsatta har vi sammanställt uppgifter om 100 kvinnor och flickor vi mött, samt deras sammanlagt 80 barn. Läs mer>>

Kontakta Plattformen Civila Sverige mot människohandel: info@manniskohandel.se