Plattformen mot människohandel

Plattformen (Civila Sverige) mot människohandel är en organisation som verkar för att förbättra samordningen av insatser till utsatta för människohandel, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden. Hämta stadgar för Plattformen mot människohandel här.>>Läs om vår verksamhet och vår värdegrund

Hjälp oss hjälpa offer för människohandel!

Bidra till civilsamhällets stödprogram för offer för människohandel. Här kan vi hjälpa oavsett legal status, särskilt möter vi kvinnor utsatta för sexuell exploatering som är från tredje land och har barn att försörja och skydda (med sig eller i hemlandet). Målet är ett liv fritt från förtryck.  För att läsa mer om kampanjen>> 

Civilsamhällets kontakter med utsatta 

Sammanställning av den årliga statistiken är tydlig: Vi ser att alltfler har sin första kontakt med civilsamhället och att allt fler kommer från tredje land. Vi ser också att allt fler har blivit utsatta på vägen till Sverige, och därmed inte omfattas av samhällets stöd. Vi ser att civilsamhället får ta ett allt större ansvar för att identifiera, ge skydd och stöd till utsatta och deras barn och faktiskt även vara behjälpliga med säkert återvändande. Vi anar att detta är en utveckling som kommer accentueras.

Ladda upp sammanställningen för 2016>>

Bli medlem i Plattformen mot människohandel

Plattformen har funnits som nätverk sedan 2013 men beslöt hösten 2016 att formera en organisation. Det första årsmötet hölls den 31 mars. Det finns tre former av medlemskap att ansöka om för organisationer ”fullt medlemskap”, experter ”individuellt medlemskap” och för nätverkande parter ”nätverkande medlemskap”. Fyll i formuläret här för att ansöka om medlemskap.>>

Nationellt Stödprogram

Plattformen driver med medel från Länsstyrelsen ett nationellt stödprogram. Vi certifierar en rad aktörer och säkerställer kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Inom ramen för programmet kan vi finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som utsatta har behov av, men som inte finansieras på andra sätt. Läs mer om programmet här 

Utsatta vi mött och hjälpt

Många av Plattformens organisationer möter och hjälper utsatta för människohandel. En del kan vi erbjuda långtgående hjälp; skyddat boende, ekonomiskt bistånd, information om rättsprocess, hjälp att söka asyl mm. Via vår statistik där vi samlar in uppgifter om kontakter med utsatta har vi sammanställt uppgifter om 100 kvinnor och flickor vi mött, samt deras sammanlagt 80 barn. Läs mer>>

Kontakta Plattformen Civila Sverige mot människohandel: info@manniskohandel.se