PLATTFORMEN MOT MÄNNISKOHANDEL

Vi verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationella överenskommelser, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden.
Läs om vår verksamhet

Utsatta kvinnor vi mött och hjälpt

Utsatta kvinnor vi mött och hjälpt

Många av Plattformens organisationer möter och hjälper utsatta för människohandel. En del kan vi erbjuda långtgående hjälp; skyddat boende, ekonomiskt bistånd, information om rättsprocess, hjälp att söka asyl mm. Via vår statistik där vi samlar in uppgifter om kontakter med utsatta har vi sammanställt uppgifter om de senaste 100 kvinnor och flickor vi mött, samt deras sammanlagt 80 barn.

Läs mer

Bli medlem i Plattformen mot människohandel

Plattformen har funnits som nätverk sedan 2013 men beslöt hösten 2016 att formera en organisation. Det finns tre former av medlemskap att ansöka om för organisationer ”fullt medlemskap”, experter ”individuellt medlemskap” och för nätverkande parter ”nätverkande medlemskap”.

Läs mer om medlemskapet