Statistikinsamling


Här kan du fylla i formuläret för statistikinsamling över civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel för 2020:

Klicka här:  https://forms.gle/vppWUrnP6oxWxGJy6

Du kan fylla i formuläret när som helst på året. Du fyller i ett formulär per person. Lämna de uppgifter du har, så noggrant som möjligt, för en person i taget. För att fylla uppgifter om ytterligare person avsluta formuläret och påbörja ett nytt.

Vissa frågor eller uppgifter är obligatoriska, andra helt valfria. Ibland finns flera alternativ, ibland endast ett val. Allt detta framgår i formuläret. Skulle du i efterhand vilja ändra eller lägga till uppgift; kontakta Plattformens samordnare som sammanställer statistiken. Alla uppgifter hanteras med sekretess.

Årligen görs en sammanställning för Nationella Rapportörens årsrapport. Vidare görs en sammanställning över samtliga kontakter som civilsamhället haft regelbundet till Anti-Trafficking Day den 18 oktober. Mönster och trender kan därmed utläsas. Detta är en resurs till ökad kunskap om utsattas behov och problem.

Det är också möjligt att följa fall och därmed ta fram autentiska case. Alla uppgifter är dock anonyma och behandlas konfidentiellt.

Statistikinsamling årlig sammanställning:

Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2020

Sammanställt den 18 maj 2020 Statistik 2019 FINAL

Sammanställt den 17 maj 2019  2018 data civilsamhället Sverige

Sammanställt den 20 augusti 2018 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2017

Sammanställt den 14 september 2017. Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2016

Sammanställt den 30 september 2016. Civilsamhällets kontakter med utsatta helåret 2015.

Sammanställt till 18 oktober 2015 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel, 2014

Sammanställt till 18 oktober 2014 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2010-2013