Statistikinsamling


Plattformen samlar årligen in statistik från våra medlemsorganisationer med syfte att få en samlad bild över civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel. Mönster och trender kan därmed utläsas vilket är en resurs för ökad kunskap om utsattas situation och behov. Alla uppgifter är anonyma och behandlas konfidentiellt.

Statistikinsamlingen för 2022 är under arbete.

Statistikinsamling årlig sammanställning:

Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2021

Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2020

Sammanställt den 18 maj 2020 Statistik 2019 FINAL

Sammanställt den 17 maj 2019  2018 data civilsamhället Sverige

Sammanställt den 20 augusti 2018 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2017

Sammanställt den 14 september 2017. Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2016

Sammanställt den 30 september 2016. Civilsamhällets kontakter med utsatta helåret 2015.

Sammanställt till 18 oktober 2015 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel, 2014

Sammanställt till 18 oktober 2014 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2010-2013