På gång


OBS: Från 2019 annonseras det mesta istället via vår slutna FB-grupp där man söker om medlemskap för att dela och erhålla info: https://www.facebook.com/groups/897394320309498/?ref=bookmarks

Plattformen anordnar och bjuder in till flera olika träffar och seminarier. Till mötena är (om inte annat anges) medlemmar, nätverkande vänner från frivilligsamhället liksom samarbetande aktörer från myndigheter, departement och universitet välkomna. Vi tror att dialog och samarbete är viktiga delar i det gemensamma arbetet mot människohandel. Liksom kunskap och erfarenhetsutbyte. Varmt välkomna!
Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse att delta? Skicka mail till info@manniskohandel.se

VT 2020

27/1  Styrelsemöte Plattformen kl.14–16

27/2 Plattformsmötet angående människoexploatering kl. 13–15 med efterföljande ‘orienteringsmöte’ (15.30 – 16.30) för nya medlemmar (och gamla som vill)

17/4  ÅRSMÖTE kl.10–14 Stockholm

ARKIV

HT 2019

23/8 Styrelsemöte Plattformen.

30/8 Plattformsseminarium ”After DESIrE” med Forskare Wanjiku Kaime-Atterhög. Kl 13–16. Stockholm.

19/9 Plattformsmöte om massagebranschen och sexhandel. kl 13–16. Angered.

21/10 Sexköpslagen 20 år. Kl 9–17. Norra Latin, Stockholm.

VT 2019

17/1 Preventionsnätverket informationsmöte Göteborg, JäMy,
Representanter från Plattformen deltar.

18/1 Remissvar om Manualen vid Misstanke om Människohandel lämnas till Jämy. Arbetsgrupp inom Plattformen svarar.

29/1 Information till TIP-rapporten. 

31/1 Styrelsemöte Plattformen. Kallelse skickas till styrelsemedlemmar.

8/2 Plattformsmöte Barn utsatta för människohandel.

4/4 Årsmöte Ecpat.

HT 2018

30-31/10 Combatting trafficking in women and girls 

Mutual Learning seminar on ‘Combatting trafficking in women and girls for the purpose of sexual exploitation’, held in Madrid, 30-31th of October. One invited expert from each country (15 in total) contributes with comments on a paper on the Spanish experiences and good practices, all to be discussed further during the seimnar. Plattformens ordförande deltar med ett paper kring svenska erfarenheter.

6/11 Dreambusiness i Finland

Panelsamtal kring hur vi kan engagera oss och arbeta mot människohandel för sexuella ändamål. Del av projekt Dreambusiness med skolungdomar i Kyrkslätt Finland där de unga skapar egna verk utifrån filmen Dreambusiness och kring tematiken människohandel för sexuella ändamål. Plattformen är sakkunniga i projektet.

16/11  Workshop med fokus: utslussning, integration och att tala om  framtidsplanering

Workshop för inbjudna boenden och ideella aktörer. Erfarenhets- och idéutbyte inom ramen för Nationellt Stödprogram (NSP), Plattformen mot människohandel. Metoder och diskussuion kring att planera för säker framtid för offer för människohandel. Vid intresse att delta hör av er till nsp@manniskohandel.se.

Tid: 11:00-15:30
Plats: Nybrog. 79B

21/11-22/11 2nd networking meeting of specialised lawyers and NGOs providing legal assistance to victims of trafficking in human beings in Strasbourg

För inbjudna experter. Plattformen kommer att ha en representant på plats.

27/11 Trafficking Along the Migration Routes, TRAM. Final conference and launch of the report. För inbjudna experter. Plattformen kommer att ha representanter på plats.

4-5/12 EU Civil society Platform Meeting in Brussel.
För inbjudna experter. Plattformen kommer att ha representant/er på plats.

5/12. Final workshop. Presentation Result, DEsire-project. Invited stakeholders.

14/12 Styrelsemöte Plattformen mot människohandel.

VT 2018
JANUARI

Plattformsmöte 19/1 om forskning om prostitution

Välkomna på Plattformsmöte den 19 januari kl 13:00-15:30 för en presentation och inbjudan till medverkan i ett forskningsprojekt med Charlotta Holmström och Lars Plantin . De vill bla genomföra en enkätstudie för att undersöka livssituationen för personer i prostitution. Varmt välkomna att höra mer om projektet och delta i en intressant diskussion! Anmäl dig till info@manniskohandel.se så får du enkätunderlaget och projektbeskrivning!

Tid: 13:00-15:30
Plats: Nybrogatan 79B (Frälsningsarméns HK)

19 januari Nationella Stödprogrammet

Det finns 6-8 kvinnor och barn i kö för olika typer av insatser från Nationella Stödprogrammet; 30 dagar; 90 dagar; integrationsinsatser; punktinsatser alla delar efterfrågas. Men medeltilldelningen är inte beslutad än pga av överflytt till Jämställdhetsmyndigheten. Så länge fortsätter vi hantera ansökningar från de certifierade boenden och hoppas på möjlighet att ersätta retroaktivt. Vi vill ju hjälpa de som behöver och har rätt till det. Samtidigt har vi planer på att utveckla certifieringen, hålla utbildning för ny personal och satsa på att identifiera fler och kunna erbjuda fler typer av stöd kopplat till identifiering. Inbjudan skickas till aktörer inom programmet för gemensam diskussion om läget.

Tid: kl 11:00-12:30
Plats: Nybrogatan 79B (Frälsningsarméns HK)

23/2 PLATTFORMSMÖTE Gender dimension

Vi sätter fokus på den dubbla utsattheten kvinnliga offer för människohandel  utsätts för såsom patriarkalt förtryck, våld i hederns namn, tvångsäktenskap mm.

PLATS: Kvinnors Nätverk
TID: 13:00-15:30
Anmäl: info@manniskohandel.se

MARS

5/3 Utbytesseminarium Förbud av köp av sexuella tjänster

Seminariet fokuserar på utbyte av erfarenheter rörande samarbetet mellan rättsväsendet och frivilligorganisationer före och efter genomförandet av lagstiftning som förbjuder köp av sexuellt tjänster. De europeiska organisationerna som deltar i seminariet är aktiva för att genomföra eller har varit centrala för att sådan lagstiftning i sina respektive länder har genomförts. Seminariet och projektet som det är del av, Disrupt Demand, är finansierat av Europakommissionen. Det organiseratos av Institute for Feminism & Human Rights i samarbete med fem frivilligorganisationer i Cypern, Finland, Frankrike, Irland och Litauen och med den nationella rapportören om människohandel i Sverige.

PLATS: Polismyndigheten Stockholm
TID: Heldag.
ANMÄL: Senast 23 feb till info@feminismandhumanrights.org

9/3 Barnperspektivet dialogmöte socialstyrelsen

Socialstyrelsen vill, med anledning av sin kommande skrift till socialtjänsten om hur man hantera transnationella ärenden kring barn direkt eller indirekt utsatta för människohandel, träffa de som möter den gruppen och ta del av deras direkta erfarenheter och förmedling av barn och ungas upplevelser och behov. Inbjudna representanter. Hör av dig om du har information att delge och vill delta

PLATS: Socialstyrelsen Rålambshovsvägen 3
TID: 13:00-15:30.
ANMÄL: info@manniskohandel.se

9/4 Roundtable CBEES heldag om projekt TRAM

CBSS anordnar ett nationellt Roundtable med inbjudna representanter från GOs och NGOs för att kartlägga utmaningar kring att ge stöd och skydd till tredjelands medborgare. Detta arbete sker inom ramen för EU-projektet TRAM (Trafficking Along the Migration Route) som syftar till att ta fram en strategi för förbättrat stöd till offer för människohandel från tredje land.

PLATS: CBSS HK, Slussplan 9, Stockholm
TID: HELDAG
Mer information: ninna.morner@manniskohandel.se

13/4 Nationellt Stödprogram 

Inbjudna aktörer; boende och andra som är engagerade i utformandet av och att driva stödprogrammet samlas för att diskutera förutsättningarna utifrån den ansökan som gjorts till Regeringskansliet efter att den Nationella Handlingsplanens antagits. En ansökan som vi tänker då behandlats och ger oss ramarna för fortsättningen under 2018.

PLATS: Frälsningsarméns HK, Nybrog. 79B
TID: 12:30-14:30
Anmälan: ninna.morner@manniskohandel.se

13/4 ÅRSMÖTE PLATTFORMEN MOT MÄNNISKOHANDEL

Alla medlemmar; individuella, nätverkande och fullständiga medlemmar är välkomna till årsmötet. Kallelse och dagordning har skickats till alla medlemmar, men kan även laddas ned här! Se till att du är medlem i Plattformen och kan påverka vårt arbete gemensamt. Ansök om medlemskap här: Medlemskap

PLATS: Frälsningsarméns HK, Nybrog. 79B
TID: 15:00-17:00
Anmäl gärna till: info@manniskohandel.se

15/4 STÖDKONSERT FÖR TRAFFICKINGOFFER

Tillsammans med Blossom Tainton och soul- och gospelkören One Voice bjuder Insamlingsstiftelsen mot Trafficking in till en kväll i Klara kyrka full av glädje, värme och en massa härlig musik. Biljettintäkterna går oavkortat till människor utsatta för trafficking i Sverige.

PLATS: S:ta Clara kyrka, Klarabergsgatan 37, Stockholm
TID: 19:00
ANMÄL: Boka din biljett här>>

27/4  NORDIC MEETING DENMARK – FINLAND – SWEDEN

Stepping up the work on Human Trafficking. NGOs join forces
We meet to exchange experiences on different methods to identify and assist victims; to discuss challenges such as reaching out to vulnerable groups or detect different forms of human trafficking; and to identify emerging trends such as the escalating number of victims in mixed migration flows; and finally try to find ways to step up the support to victims of human trafficking and combat exploitation in all forms.

I samarbete med NGOs i våra grannländer gör vi en särskild satsning för att lyfta best practices och utmaningar i Norden. Michelle Mildwater and Nicol Savinetti, Hope Now i Danmark med mångårig erfarenhet med offer för människohandel från framför allt Afrika och uppsökande och stödjande verksamhet deltar samt Pia Marttila , ordförande Plattformen mot människohandel i Finland och representant för finska Victim Support och delger bl a erfarenheter kring hjälpsystemet i Finland, framgångar med att identifiera män utsatta för tvångsarbete  och utmaningar med andra grupper och trender.

LANGUAGE: English
LOCALITY: Teater Tribunal, Hornsgatan 92, Stockholm
TIME: 10:30-17:00
PROGRAMME: Nordic NGO Meeting Agenda Final
REGISTER: info@manniskohandel.se

18/5 Plattformsmöte Barn i människohandel

Maria von Bredow besöker Plattformen för att presentera den nya rapporten ”De kan alltid hitta mig” Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor”. 

Alexandra Brixemar, Vi vågar, kommenterar rapportens innehåll utifrån sina erfarenheter av barnsexhandel och presenterar organisationen Vi Vågar som hon startat.

Gemensamt samtal om rapportens resultat och hur vi arbeta vidare för att stärka skyddet och insatserna för barn i människohandel och i riskzonen.

PLATS: Rädda Barnen,  Landsvägen 39, Sundbyberg
TID: 13:00-15:00
ANMÄL:  info@manniskohandel.se

22/5 Conference marking the 10th anniversary of the entry into force of the Convention on Action against Trafficking in Human Beings:  impact and challenges ahead

Organised at the Council of Europe in Strasbourg, during the Croatian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. By invitations only. The Swedish Platform has an invited represent participating.

23-24/5 VICTIM SUPPORT EU

Internationellt möte kring stöd till olika brottsoffergrupper. I år äger mötet rum i Stockholm under namnet ”Reaching out to victims” och organiseras i samarbete med Brottsofferjouren Sverige. Det går att ansöka om att anordna en workshop!

PLATS: Södra Teatern Stockholm
TID: Två-dagars konferens
ANMÄL: SE http://www.vse2018.eu/
Call for papers: Deadline 12/3 http://www.vse2018.eu/about/call-for-papers/

25/5 Plattformsmöte Desire Feedback Session

Wanjiku Kaime Atterhög from the Desire-project (http://project-desire.eu/) visits (for the forth time in the project) the Platform for a feedback session on the research on sexual exploitation and policies to cut the demand. Now field work has been conducted and interviews have been collected. To the meeting we invite all that like to contribute to the work on strengthen the research and to combat sexual exploitation and prostitution.

LOCATION: IMT, Insamlingsstiftelsen mot Trafficking, St Paulsg. 1.
TIME: 13:00-16:00
LANGUAGE: English
Contact: info@manniskohandel.se.

28-29/5 EU Civil Society Platform meeting in Brussel

Meeting for member organizations from civil society. The Swedish Platform is member and a represent will participate in the two-day-meeting.

29/-30/5 Oslo Conclusions on Identifying Children at Risk of Exploitation and Trafficking.

The conference ””Cooperation in the best interests of the child: GOOD PRACTICES IN IDENTIFYING CHILDREN AT RISK OF EXPLOITATION AND TRAFFICKING” builds upon previous meetings and achievements in the CBSS Protect Childrenon the Move project. The Swedish Platform will be present with a represent.

4/6 Informationsnätverksmöte JäMy

För inbjudna aktörer i nätverket bland myndigheter och civilsamhälle. Plattformen medverkar och en representant från styrelsen deltar. För mer info kontakta Petra Tammert Seidefors, JäMy.

PLATS: JäMy, Göteborg

14/6 Workshop lokal setting. Simuleringsövning TRAM

För inbjudna lokala aktörer, GOs och NGOs, i region Syd. Workshopen är en del i CBSS’ projekt TRAM (Trafficking Along the Migration Routes) som syftar till att stärka hjälpkedjan för offer från non-EU-länder att de ska få tillgång till skydd och stöd efter identifikation. Mer info: ninna.morner@manniskohandel.se

PLATS: Frälsningsarmén, Helsingborg
TID: Heldag


HT 2017
AUGUSTI

25/8 Styrelsemöte

Kl 11-12:30 för styrelsemedlemmar, plats IMTs lokaler. Kallelse skickas till styrelsemedlemmar.

25/8 Plattformsmöte. Samarbete kring unga i riskzonen. Fokus nordafrikanska ungdomar.

Tid 13:00-15:30
Plats: Länsstyrelsens lokaler, Regeringsgatan 66, Stockholm

Ett antal presentationer från inbjudna aktörer med efterföljande samtal kring problemområden,  lösningar och samarbete. Talar gör; Sooi Schneider, Habibi; Åsa Göransson, Rädda Barnen; Helena Wihlborg, Baba, Stadsmissionen; Petra Tammert Seidefors, Länsstyrelsen; Jenny Selenius, Ungdomsjouren; Marie-Anne Karlsson & Petra Rinman, Kunskapscentrum för ensamkommande; Karin Törnell, Refugee Welcome; Kajsa Törnquist Netz, Migrationsverket och Christian Frödén, gränspolisen. Meddela intresse att delta till info@manniskohandel.se

SEPTEMBER

15/9 Workshop boende och dess personal 

Tid: kl 11:00-15:00
Plats: Frälsningsarméns HK, Nybrogatan 79B

Inbjudan skickas till boenden inom Plattformens Nationella stödprogram (NSP). Erfarenhetsutbyte av case samt diskussioner om utveckling av insatserna i hjälpkedjan till utsatta. Möjlighet att ställa frågor om MMMn och asylrätt.

22/9 Plattformsmöte tema sexuell exploatering

Tid: kl 13:00-15:30
Plats: Ecpat, St Göransgatan 66
Språk: English

Wanjiku Kaime Atterhög från Desire-projektet (http://project-desire.eu/) diskuterar sexuell exploatering och den svenska modellen med förbud för sexköp som ett sätt att skydda sårbara kvinnor från sexuell exploatering. Till mötet inbjudes deltagare som vill delta i arbetet att stärka forskningen kring att prostitution är sexuell exploatering. Anmäl till info@manniskohandel.se.

OKTOBER

2/10 Talitas heldagskonferens om sexhandel

Plats: Hotell Scandic Klara, Stockholm
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: 500 SEK; konferens@talita.se

Talitas fd klient,”Francis”, berättar om sin egen väg ut ur människohandel och prostitution, kriminalinspektör Simon Häggström pratar bland annat om de kriminella nätverken bakom prostitutionen, professor Gail Dines föreläser om porrindustrin och doktor Ingeborg Kraus talar på temat “The German model is creating hell on earth”.

6/10 Styrelsemöte Plattformen

Kallelse skickas till styrelsens medlemmar. Frågor till styrelsen kan ställas till; styrelsen@manniskohandel.se.

18/10  ANTI-TRAFFICKING DAY

Plattformen mot människohandel bjuder in till en spännande eftermiddag om människohandel i Sverige idag. Presentation av vad vi inom Plattformen gör och om utsatta vi hjälper. Vi tar upp trender civilsamhället ser, som den växande gruppen avvisade i riskzon för att bli exploaterade. Hur kan vi möta utmaningarna? Tillsammans formulerar vi på plakat hur vi kan förbättra stödet till utsatta för människohandel och släpper ballonger fria denna Anti-Trafficking Day. Vi bjuder på mingel och filmvisning av Dreambusiness informationsfilm ”Vad är människohandel” (15 min) och delar ut våra informationsfoldrar på 14 språk!

Moderator: Madeleine Sundell
Medverkande; Patrik Cederlöf, nationell samordnare Kajsa Wahlberg, nationell rapporteur Ninna Mörner, ordförande Plattformen mot människohandel Karin Gyllenring, advokat Asylbyrån Kremena Hultby, verksamhetsledare, boende inom Frälsningsarmén Michaela Granit, regissör Dreambusiness

Tid: 13:00-16:00
Plats: Teater Tribunal, Hornsgatan 92, Stockholm
Inbjudan>>
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

NOVEMBER

10/11 Plattformsmöte X 2 om människohandel för alla former

Arbetskraftsexploatering – ett växande fenomen

Endrit Mujaj, Länsstyrelsen, presenterar en färsk rapport om arbetskraftsexploatering i Sverige. Rapporten är ett resultat av projektet Addressing trafficking for labour exploitation in Sweden (ATES), ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel.

Ladda ned rapporten här:>>

Tid: 10:00-12:00
Plats: Nybrogatan 79B, Stockholm
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

Exploatering och människohandel för sexuella ändamål

Forskaren Wanjiku Kaime Atterhög presenterar EU-projektet DESire, och vi arbetar med modul 3, om utformningen av studien och frågeställningar i enkäter samt hantering av insamlad data. Plattformen har tidigare arrangerat 2 workshops med input och feedback till forskningsupplägget och delresultaten.

Läs mer om projektet här.>>

Tid: 13:00-15:00
Plats: Nybrogatan 79B, Stockholm
OBS: In English!
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

23/11 Dreambusiness visas i Finland

Tid: 08:30-10:30
Plats: Alströmsstiftelsens lokaler, Helsingsfors
Anmälan: Michaela Granit, regissör: michaela.granit@telia.com

Lansering av Dreambusiness-projektet i Helsingfors inför att den lägga på YLE.

24/11 Operation Kvinnofrids konferens

Plats: Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71B
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: gör du här>>

Operation Kvinnofrid arrangerar en regional konferens för att sprida lärande exempel inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Temat för årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck.

27/11 Nationell heldagskonferens (NMT)

Plats: Clariton Hotell, Skanstull, Stockholm
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: gör du här>>

Människohandelns olika ansikten är nationell heldagskonferens, anordnad av nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) vid Länsstyrelsen i Stockholm. Konferensen riktar sig till alla som kan komma i kontakt med personer utsatta för människohandel i någon form. Syftet är att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg

Plattformsmöte. Tema Människohandel och tvångsäktenskap.

Mer info kommer om talare , datum mm.

DECEMBER

5-6/12 EU Civil Society Platform Meeting Brussel

Dag 1 i samarbete med EU:s NREM (National rapporteurs or equaliant mechanism)

Plattformsmöte. Tema: tillgång till rättigheter som offer för människohandel. 

Mer info kommer.

12-13 Children Referral Workshop

Vilnius. Inbjudan från CBSS.

VT 2017
FEBRUARI

10/2 Plattformsmöte Tema Barn i riskzon
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring barn och människohandel.
Plats: Ecpat, St Göransg 66
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

16/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Kalmar.

17/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Växjö.

24-26/2 Justice Across Borders: Ethics and Human Movment
Plattformen deltar på ett  nordeuropeiskt symposium och presenterar erfarenheter kring utsatthet för människohandel. Tre-dagars event i Polen.

MARS

9-10/3 Workshop EU Anti Trafficking Project JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221
Strengthening Multidisciplinary Cooperation to Ensure an Effective Referral, Assistance, Rights Protection for Victims of Human Trafficking, workshop at Uppsala University. Mer information och anmälan: >>Patricia Feito>>

15/3 Konferens om prostitution och människohandel
Länsstyrelsens/NMT anordnar tillsammans med Polisen. Målgruppen är kontaktpersoner inom NMT-myndigheterna samt aktörer inom Plattformen.inbjudan-nmt-konferens-15-mars-2016
Tid: kl. 10.00-16.30
Plats: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm

17/3 Plattformsmöte Tema Rättsprocessen
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring utredning, åtal och domar rörande människohandel. Talar gör bl.a. Märta Johansson, Örebro Universitet, Karin Gyllenring, Asylbyrån, Hanna-Marija Zivojinovic,  Vic & Partners Juristbyrå, Kajsa Wahlberg, NOA.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 13:30-15:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

17/3 Arbetsmöte Nationellt Stödprogram 2017
Arbetsmöte för inbjudna aktörer som deltar aktivt i det nationella stödprogrammet tillsammans med representanter för uppdragsgivaren Länsstyrelsen. Vill du också att din organisation ska ingå och bli en certifierad aktör i programmet anmäl intresse till samordnaren. Mötet följer direkt på Plattformsmötet och tar upp förändringar för år 2017.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 15:30-16:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta samordnaren Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

30/3 Workshop om barn, unga och nätporr
Medverkar gör: Maria Ahlin, Freethem och Ulrica Stigberg, författare; Roger Nilson, Beroendecentrum; Anja Frey, Fryshuset; Nina Rung,  Polisens Barnahus; Maria Schillaci, Ecpat Sverige och Susanna Eriksson, Indile Juristbyrå.
Plats: Konstakademin, Jakobsgatan 27 C, Stockholm
Tid: 8.30-12.00. Frukost serveras från klockan 08.00
Anmälan görs senast 23 mars på mail till; Jenny.nordh@postkodlotteriet.se

31/3 Årsmöte
Medlemmar och presumtiva medlemmar har fått en kallelse med handlingar som även kan laddas ned här; stadgeförslagVerksamhetsberättelse för år 2016 och verksamhetsplan för 2017 och dagordning. Nominering till styrelseposter kan ske fram till 22 mars!
Plats: Frälsningsarméns HK, Nybrog 79 B
Tid: 13:30-15:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

APRIL

3-4/4 OSCE Alliance Conference Trafficking in Children and the Best Interests of the Child
Öppet för experter, nationella rapportörer, samordnare och inbjudna NGOer. Plattformen är inbjuden och sänder en representant till mötet. Concept Note 17th Alliance

7/4 Preliminär halvdag Utbildning och information om pågående projekt
OBS! INSTÄLLT ANORDNAS I SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN I HÖST ISTÄLLET

28/4 Plattformsmöte Tema Identifikation
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring indikatorer och checklistor vid misstanke  människohandel. Presentationer från Endrit Mujaj, nationell samordning, Länsstyrelsen om deras operativa arbete för att fånga upp potentiellt utsatta, Kajsa Törnquist Netz, nationell samordnare människohandel, Migrationsverket om deras strategi och arbete med att identifiera potentiellt utsatta, Tobias Glad, om Habibis uppsökande arbete bland ensamkommande unga nordafrikaner, och Madeleine Sundell, om Frälsningsarméns arbete med att koppla stöd till first responders.
Plats: Nybrogatan 79 B
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

MAJ

8/5-12/5 GRETA besöker Sverige denna vecka
GRETA besöker Sverige och träffar olika representanter för att bilda sig en uppfattning av hur Sverige i praktiken lever upp till Europarådets konvention och hur vi följt upp rekommendationerna från förgående utvärderingsrunda.

10-11/5 Nordiska Ministerrådets expertgruppsmöte
Expertforum on protection of victims of human trafficking arrangeras av kontoret i Estland för inbjudna.
Plats: Tallinn
Tid: 12:00 May 10- 14:00 May 11

12/5 Heldagskonferens om Familjeåterförening
Europeiska Migrationsnätverket (EMN) i samarbete med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) anordnar en internationell konferens på temat “ Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”. Program hämtas här>>
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid: 09:00-15:30
Anmälan: Senast 10 april till hanna.pettersson@migrationsverket.se Obs kostnadsfritt, begränsat antal platser.

19/5 Plattformsmöte Tema: gränsöverskridande samarbete Rumänien
Hur kan vi samarbeta över gränser för att förebygga, skydda och ge hjälp hela vägen? Vi sätter fokus på Rumänien som en stor (största kanske) gruppen utsatta kommer ifrån idag. Besök från Frälsningsarmén i Rumänien och presentation av erfarenheter om deras samarbete med andra länder. Talita berättar om sitt arbete med rumänska kvinnor i Sverige och i Rumänien och presenterar en ny rapport.
Språk: engelska
Tid: 13:30-16:00
Plats: Nybrogatan 79 B
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

JUNI

2/6 Plattformsmöte Tema: Kapa efterfrågan sexuella tjänster
Hur motarbeta efterfrågan av sexuella tjänster för att förebygga utsatthet för människohandel och prostitution? Presentation av projekt Desire av forskaren Wanjiku Kaime-Atterhög samt presentation av Sveriges ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson om hans arbete med att lansera den svenska modellen med kriminalisering av köparen samt även Malin Roux-Johansson om Realstars arbete mot efterfrågan genom samarbete med bl a svenska hotellkedjor och företag med utlandsbaserad personal.
Tid: 13:30-16:00
Plats: 1000möjligheter, Eriksbergsgatan 46, Stockholm
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

JUNI

16/6 Styrelsemöte Plattformen
Styrelsen har möte kl 13:30-15:00. Förfrågningar om medlemskap behandlas samt förgående mötesprotokoll. Agenda och plats för detta styrelsemöte skickas ut till styrelsemedlemmarna.

31/8 Metoder för att bemöta utsatta barn utifrån barnets bästa

Turid Heiberg, Head of the Children at Risk Unit vid CBSS (Östersjöstaternas Råd) presenterar riktlinjer och lärdomar dragna från ett flerårigt EU-projekt för att barn som utsatts ska identifieras och få hjälp utformad utifrån deras bästa och att deras röster blir hörda. ”Oslo Conclusions on Identifying Children at Risk of Exploitation and Trafficking: Strengthening child-sensitive communication and best interests determinations” presenteras. Kunskap och erfarenheter från flertal länder, forskare, policymakers, NGOs, barn själva med flera har samlats in och diskuterats i ett antal workshops för att ge en bred bas till riktlinjerna. Mer info: ninna.morner@manniskohandel.se

PLATS: Ecpat, St Göransg 66
TID: 13:00-15:00
Ladda gärna ned och läs: Oslo Conclusions on Identifying Children at Risk of Exploitation and Trafficking May 2018 FINAL 15 June samt Oslo Conference Statement May 2018 FINAL for web

21/9 Workshop kring att arbeta med unga och förändra attityder

Vi vill diskutera metoder, erfarenheter och resultat kring utåtriktad arbete för att nå unga. Hur kan vi stödja varandra över landgränser i arbetet att förändra attityder? Anki Hellberg-Sågfors, producent i Finland presenterar upplägget för kommande lansering av Dream Business-projektet om människohandel för sexuella ändamål i finländska gymnasieskolor, utifrån tidigare erfarenheter i Sverige där unga involverades på flera plan.  Vi får även en presentation av Real Stars arbete i svenska skolor kring vad Fair Sex är, och om den exploatering prostitution alltid är. Talitas projekt  för att sprida kunskap om pornografins skadeverkningar bland unga människor i hela landet presenteras också. Den gemensamma diskussionen om metoder för förändringsarbete bland unga summeras av Maria Ahlin från Changing attitudes.
Mer info: ninna.morner@manniskohandel.se

PLATS: Nybrog. 79 B (Frälsningsarmén HK)
TID: 13:30-16:00

1/10-3/10 Expert meeting and training Safe Future/Safe Return

I Sofia, Bulgarien för inbjudna representanter från NGOs och GOs i ett 25-tal länder.Ett uppföljande plattformsmöte kommer hållas om erfarenheter och resultat av mötet. Del av ett EU-projekt finansierat av AMIF.

24/10 Heldagsutbildning Människohandel och prostitution Östergötlands Län

Plattformen deltar med ett pass om civilsamhällets roll, stödprogrammet och allmänt om rättigheter och behov för offer för människohandel.

25/10 Presentation delegation Lettland

Sveriges ambassadör mot människohandel bjuder in Plattformen för en presentation av samarbete mellan civilsamhälle och andra aktörer samt trender och good practice.