Medlemskap


Plattformen representerar stora delar av civilsamhället och står öppen för de som vill ansluta sig till värdegrunden och bidra till plattformens arbete.  Plattformen vill underlätta dialog mellan myndigheter och civilsamhälle och sprider och samlar in erfarenheter åt båda hållen. Plattformen samlar regelbundet in uppgifter om civilsamhällets kontakter med utsatta. Plattformen deltar på nationell nivå i arbetet för att samordna och stärka insatserna till utsatta. Dessutom har Plattformen erfarenhet och kunskap om situationen för utsatta, liksom om det komplexa fenomenet människohandel, som vi gärna delar med oss.

Medlemskap

Vi är öppna viför olika former av medlemskap i organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandel (från 2013 har vi samverkat inom ramen för ett nätverk).

I Plattformen mot människohandel finns idag (2018) tre former av medlemskap.

Fullt medlemskap organisation

Föreningens medlemmar ska vara organisationer och sektioner (Stiftelse/samfund, ekonomiska föreningar) i Sverige som ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar och verkar för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Fullt medlemskap innebär motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

Individuellt medlemskap

Föreningens medlemmar kan även vara experter eller enskilda oberoende aktörer som är partipolitiskt obundna och ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar och verkar för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Individuellt medlemskap innebär motionsrätt samt yttranderätt på årsmötet, men inte förslags- eller rösträtt på årsmötet.

Nätverkande medlemskap

Övriga (organisationer och/eller oberoende individuella aktörer) som önskar medverka i arbetet och/eller stödja de ändamål som beskrivs i stadgarna kan bli nätverkande medlemmar. Nätverkande medlem har rätt att närvara med en observatör med yttranderätt på årsmötet.

Ansökan om fullt medlemskap/individuellt medlemskap/nätverkande medlemskap görs skriftligen och beviljas/avslås av styrelsen och fastställs på årsmötet. Anmälan om utträde görs senast en månad före ordinarie årsmöte.

Medlemsavgift 2020; Fullt och nätverkande medlemskap för organisationer, minst 1000 SEK; Individuellt medlemskap minst 500 SEK, studenter och pensionärer, minst 250 SEK.

Ansök om medlemskap

Alla medlemmar får inbjudan till aktiviteter och löpande information om arbetet inom Plattformen, men också från omvärldsbevakning av människohandelsområdet nationellt och på EU-nivå. Vidare kan medlemmarna få hjälp i ärendefrågor och andra tänkbara frågeställningar i arbetet relaterat till människohandel. Medlemmarna erbjuds regelbundet möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

En viktig del i det gemensamma arbetet är att samla in uppgifter om utsatta civilsamhället möter; det är en underlag för att göra de utsattas behov och röst hörd. Fyll därför i statistiken och bidra till underlag i Plattformens gemensamma påverkansarbete.

Plattformens styrelse

Ordförande: Jacob Flärdh, Child10
Vice ordförande: Malin Roux Johansson, Realstars
Ledamot: Rebecka Andersson, UNIZON
Ledamot: Hanna Brandvik, Frälsningsarmén
Ledamot: Paola Uggla, Advokat Uggla
Ledamot: Wanjiku Kaime Atterhög, Individuell medlem

Kontakt

Styrelsen kontaktas bäst genom gemensamma mailadressen: info@manniskohandel.se

Vi välkomnar intresserade att kontakta oss. Vi har kunskap, erfarenhet och ett brett kontaktnät och kan bistå i många ärenden.  Tillsammans kan vi fånga upp och slussa vidare utifrån de utsattas behov.

Organisationer med fullt medlemskap

Noomi MalmöNoomi HM  Noomi, Hela Människan i Malmö

Räddningsmissionen göteborg              Göteborgs Räddningsmission

Realstars IF                                             Realstars IF

ECPAT                                                              ECPAT Sverige

Frälsningsarmen                                                           Frälsningsarmén

Safe Care                                                              Safe-Care

Talita                                                   Talita

    logo-erikshjalpen                                       Erikshjälpen

Caritas                                   Caritas Sverige

IMT                        IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking

HM Sverige         Hela Människan Sverige

Svenska Röda Korset                 Svenska Röda Korset

Unga kvinnors värn       Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Föreningen Hjälp till Behövande                    Föreningen Hjälp till Behövande.

Unizon                                                                Unizon

Qjouren                         Qjouren

Child 10                                                      Child 10