Nationellt stödprogram 2021


Det Nationella Stödprogrammet, NSP, kan erbjuda stöd till personer utsatta för människohandel i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Barnen till medföljande inkluderas i stödprogrammet. Insatserna sträcker sig från första hjälp till långgående stöd och skydd, ända till i bästa fall ett liv fritt från exploatering, Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har drivit Nationellt Stödprogram (NSP) … Fortsätt läsa Nationellt stödprogram 2021

Plattformen publicerar 26 juni 2021 rapport om civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel i Sverige 2020.


Utsattheten för människohandel i Sverige är stor visar den senaste statistiken från Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Behovet av plattformens insatser ökade under 2020 då 322 personer fick olika former av stöd. 253 av dessa personer var potentiellt direkt utsatta för människohandel (vilket kan jämföras med 140 personer under 2019). Majoriteten utsattes för sexuell exploatering … Fortsätt läsa Plattformen publicerar 26 juni 2021 rapport om civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel i Sverige 2020.

Debattartikel: ”Människohandel ökar kraftigt i Sverige – är regeringen redo att ta sitt ansvar?”


Antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit exploaterade i människohandel ökade med 80 procent förra året. Endast en av tio stödsökande fick stöd från det statligt finansierade Nationella Stödprogrammet. För att regerings nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska leva upp till Sveriges ambitioner i arbetet mot människohandel måste det … Fortsätt läsa Debattartikel: ”Människohandel ökar kraftigt i Sverige – är regeringen redo att ta sitt ansvar?”

Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under 2020


Pressmeddelande 2021-06-26 Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under  2020  Under 2020 ökade antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit  exploaterade i människohandel med 80 % jämfört med 2019. Endast en av tio av dessa  omfattades av stöd från det statligt finansierade Nationella stödprogrammet. Det visar  årsstatistik för 2020 från … Fortsätt läsa Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under 2020