På gång

VT 2017

Anordnar ni event i anslutning till tematiken Människohandel som ni vill sprida?
Skicka mail till manniskohandel@gmail.com

FEBRUARI

10/2 Plattformsmöte Tema Barn i riskzon
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring barn och människohandel.
Plats: Ecpat, St Göransg 66
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

16/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Kalmar.

17/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Växjö.

24-26/2 Justice Across Borders: Ethics and Human Movment
Plattformen deltar på ett  nordeuropeiskt symposium och presenterar erfarenheter kring utsatthet för människohandel. Tre-dagars event i Polen.

MARS

9-10/3 Workshop EU Anti Trafficking Project JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221
Strengthening Multidisciplinary Cooperation to Ensure an Effective Referral, Assistance, Rights Protection for Victims of Human Trafficking, workshop at Uppsala University. Mer information och anmälan: >>Patricia Feito>>

15/3 Konferens om prostitution och människohandel
Länsstyrelsens/NMT anordnar tillsammans med Polisen. Målgruppen är kontaktpersoner inom NMT-myndigheterna samt aktörer inom Plattformen.inbjudan-nmt-konferens-15-mars-2016
Tid: kl. 10.00-16.30
Plats: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm

17/3 Plattformsmöte Tema Rättsprocessen
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring utredning, åtal och domar rörande människohandel. Talar gör bl.a. Märta Johansson, Örebro Universitet, Karin Gyllenring, Asylbyrån, Hanna-Marija Zivojinovic,  Vic & Partners Juristbyrå, Kajsa Wahlberg, NOA.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 13:30-15:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

17/3 Arbetsmöte Nationellt Stödprogram 2017
Arbetsmöte för inbjudna aktörer som deltar aktivt i det nationella stödprogrammet tillsammans med representanter för uppdragsgivaren Länsstyrelsen. Vill du också att din organisation ska ingå och bli en certifierad aktör i programmet anmäl intresse till samordnaren. Mötet följer direkt på Plattformsmötet och tar upp förändringar för år 2017.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 15:30-16:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta samordnaren Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

30/3 Workshop om barn, unga och nätporr
Medverkar gör: Maria Ahlin, Freethem och Ulrica Stigberg, författare; Roger Nilson, Beroendecentrum; Anja Frey, Fryshuset; Nina Rung,  Polisens Barnahus; Maria Schillaci, Ecpat Sverige och Susanna Eriksson, Indile Juristbyrå.
Plats: Konstakademin, Jakobsgatan 27 C, Stockholm
Tid: 8.30-12.00. Frukost serveras från klockan 08.00
Anmälan görs senast 23 mars på mail till; Jenny.nordh@postkodlotteriet.se

31/3 Årsmöte
Medlemmar och presumtiva medlemmar har fått en kallelse med handlingar som även kan laddas ned här; stadgeförslagVerksamhetsberättelse för år 2016 och verksamhetsplan för 2017 och dagordning. Nominering till styrelseposter kan ske fram till 22 mars!
Plats: Frälsningsarméns HK, Nybrog 79 B
Tid: 13:30-15:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

APRIL

3-4/4 OSCE Alliance Conference Trafficking in Children and the Best Interests of the Child
Öppet för experter, nationella rapportörer, samordnare och inbjudna NGOer. Plattformen är inbjuden och sänder en representant till mötet. Concept Note 17th Alliance

7/4 Preliminär halvdag Utbildning och information om pågående projekt
OBS! INSTÄLLT ANORDNAS I SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN I HÖST ISTÄLLET

28/4 Plattformsmöte Tema Identifikation
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring indikatorer och checklistor vid misstanke  människohandel. Presentationer från Endrit Mujaj, nationell samordning, Länsstyrelsen om deras operativa arbete för att fånga upp potentiellt utsatta, Kajsa Törnquist Netz, nationell samordnare människohandel, Migrationsverket om deras strategi och arbete med att identifiera potentiellt utsatta, Tobias Glad, om Habibis uppsökande arbete bland ensamkommande unga nordafrikaner, och Madeleine Sundell, om Frälsningsarméns arbete med att koppla stöd till first responders.
Plats: Nybrogatan 79 B
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

MAJ

8/5-12/5 GRETA besöker Sverige denna vecka
GRETA besöker Sverige och träffar olika representanter för att bilda sig en uppfattning av hur Sverige i praktiken lever upp till Europarådets konvention och hur vi följt upp rekommendationerna från förgående utvärderingsrunda.

10-11/5 Nordiska Ministerrådets expertgruppsmöte
Expertforum on protection of victims of human trafficking arrangeras av kontoret i Estland för inbjudna.
Plats: Tallinn
Tid: 12:00 May 10- 14:00 May 11

12/5 Heldagskonferens om Familjeåterförening
Europeiska Migrationsnätverket (EMN) i samarbete med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) anordnar en internationell konferens på temat “ Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”. Program hämtas här>>
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid: 09:00-15:30
Anmälan: Senast 10 april till hanna.pettersson@migrationsverket.se Obs kostnadsfritt, begränsat antal platser.

19/5 Plattformsmöte Tema: gränsöverskridande samarbete Rumänien
Hur kan vi samarbeta över gränser för att förebygga, skydda och ge hjälp hela vägen? Vi sätter fokus på Rumänien som en stor (största kanske) gruppen utsatta kommer ifrån idag. Besök från Frälsningsarmén i Rumänien och presentation av erfarenheter om deras samarbete med andra länder. Talita berättar om sitt arbete med rumänska kvinnor i Sverige och i Rumänien och presenterar en ny rapport.
Språk: engelska
Tid: 13:30-16:00
Plats: Nybrogatan 79 B
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

JUNI
2/6 Plattformsmöte Tema: Kapa efterfrågan sexuella tjänster
Hur motarbeta efterfrågan av sexuella tjänster för att förebygga utsatthet för människohandel och prostitution? Presentation av projekt Desire av forskaren Wanjiku Kaime-Atterhög samt presentation av Sveriges ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson om hans arbete med att lansera den svenska modellen med kriminalisering av köparen samt även Malin Roux-Johansson om Realstars arbete mot efterfrågan genom samarbete med bl a svenska hotellkedjor och företag med utlandsbaserad personal.
Tid: 13:30-16:00
Plats: 1000möjligheter, Eriksbergsgatan 46, Stockholm
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 

JUNI
16/6 Styrelsemöte Plattformen
Styrelsen har möte kl 13:30-15:00. Förfrågningar om medlemskap behandlas samt förgående mötesprotokoll. Agenda och plats för detta styrelsemöte skickas ut till styrelsemedlemmarna.