På gång

Plattformen anordnar och bjuder in till flera olika träffar och seminarier. Till mötena är (om inte annat anges) medlemmar, nätverkande vänner från frivilligsamhället liksom samarbetande aktörer från myndigheter, departement och universitet välkomna. Vi tror att dialog och samarbete är viktiga delar i det gemensamma arbetet mot människohandel. Liksom kunskap och erfarenhetsutbyte. Varmt välkomna!
Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse att delta? Skicka mail till info@manniskohandel.se

HT 2017

AUGUSTI

25/8 Styrelsemöte

Kl 11-12:30 för styrelsemedlemmar, plats IMTs lokaler. Kallelse skickas till styrelsemedlemmar.

25/8 Plattformsmöte. Samarbete kring unga i riskzonen. Fokus nordafrikanska ungdomar.

Tid 13:00-15:30
Plats: Länsstyrelsens lokaler, Regeringsgatan 66, Stockholm

Ett antal presentationer från inbjudna aktörer med efterföljande samtal kring problemområden,  lösningar och samarbete. Talar gör; Sooi Schneider, Habibi; Åsa Göransson, Rädda Barnen; Helena Wihlborg, Baba, Stadsmissionen; Petra Tammert Seidefors, Länsstyrelsen; Jenny Selenius, Ungdomsjouren; Marie-Anne Karlsson & Petra Rinman, Kunskapscentrum för ensamkommande; Karin Törnell, Refugee Welcome; Kajsa Törnquist Netz, Migrationsverket och Christian Frödén, gränspolisen. Meddela intresse att delta till info@manniskohandel.se

SEPTEMBER

15/9 Workshop boende och dess personal 

Tid: kl 11:00-15:00
Plats: Frälsningsarméns HK, Nybrogatan 79B

Inbjudan skickas till boenden inom Plattformens Nationella stödprogram (NSP). Erfarenhetsutbyte av case samt diskussioner om utveckling av insatserna i hjälpkedjan till utsatta. Möjlighet att ställa frågor om MMMn och asylrätt.

22/9 Plattformsmöte tema sexuell exploatering

Tid: kl 13:00-15:30
Plats: Ecpat, St Göransgatan 66
Språk: English

Wanjiku Kaime Atterhög från Desire-projektet (http://project-desire.eu/) diskuterar sexuell exploatering och den svenska modellen med förbud för sexköp som ett sätt att skydda sårbara kvinnor från sexuell exploatering. Till mötet inbjudes deltagare som vill delta i arbetet att stärka forskningen kring att prostitution är sexuell exploatering. Anmäl till info@manniskohandel.se.

 

OKTOBER

2/10 Talitas heldagskonferens om sexhandel

Plats: Hotell Scandic Klara, Stockholm
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: 500 SEK; konferens@talita.se

Talitas fd klient,”Francis”, berättar om sin egen väg ut ur människohandel och prostitution, kriminalinspektör Simon Häggström pratar bland annat om de kriminella nätverken bakom prostitutionen, professor Gail Dines föreläser om porrindustrin och doktor Ingeborg Kraus talar på temat “The German model is creating hell on earth”.

6/10 Styrelsemöte Plattformen

Kallelse skickas till styrelsens medlemmar. Frågor till styrelsen kan ställas till; styrelsen@manniskohandel.se.

18/10  ANTI-TRAFFICKING DAY

Plattformen mot människohandel bjuder in till en spännande eftermiddag om människohandel i Sverige idag. Presentation av vad vi inom Plattformen gör och om utsatta vi hjälper. Vi tar upp trender civilsamhället ser, som den växande gruppen avvisade i riskzon för att bli exploaterade. Hur kan vi möta utmaningarna? Tillsammans formulerar vi på plakat hur vi kan förbättra stödet till utsatta för människohandel och släpper ballonger fria denna Anti-Trafficking Day. Vi bjuder på mingel och filmvisning av Dreambusiness informationsfilm ”Vad är människohandel” (15 min) och delar ut våra informationsfoldrar på 14 språk!

Moderator: Madeleine Sundell
Medverkande; Patrik Cederlöf, nationell samordnare Kajsa Wahlberg, nationell rapporteur Ninna Mörner, ordförande Plattformen mot människohandel Karin Gyllenring, advokat Asylbyrån Kremena Hultby, verksamhetsledare, boende inom Frälsningsarmén Michaela Granit, regissör Dreambusiness

Tid: 13:00-16:00
Plats: Teater Tribunal, Hornsgatan 92, Stockholm
Inbjudan>>
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

NOVEMBER

10/11 Plattformsmöte X 2 om människohandel för alla former

Arbetskraftsexploatering – ett växande fenomen

Endrit Mujaj, Länsstyrelsen, presenterar en färsk rapport om arbetskraftsexploatering i Sverige. Rapporten är ett resultat av projektet Addressing trafficking for labour exploitation in Sweden (ATES), ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel.

Ladda ned rapporten här:>>

Tid: 10:00-12:00
Plats: Nybrogatan 79B, Stockholm
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

Exploatering och människohandel för sexuella ändamål

Forskaren Wanjiku Kaime Atterhög presenterar EU-projektet DESire, och vi arbetar med modul 3, om utformningen av studien och frågeställningar i enkäter samt hantering av insamlad data. Plattformen har tidigare arrangerat 2 workshops med input och feedback till forskningsupplägget och delresultaten.

Läs mer om projektet här.>>

Tid: 13:00-15:00
Plats: Nybrogatan 79B, Stockholm
OBS: In English!
Anmälan: Skicka mail till info@manniskohandel.se

23/11 Dreambusiness visas i Finland

Tid: 08:30-10:30
Plats: Alströmsstiftelsens lokaler, Helsingsfors
Anmälan: Michaela Granit, regissör: michaela.granit@telia.com

Lansering av Dreambusiness-projektet i Helsingfors inför att den lägga på YLE.

24/11 Operation Kvinnofrids konferens

Plats: Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71B
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: gör du här>>

Operation Kvinnofrid arrangerar en regional konferens för att sprida lärande exempel inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Temat för årets konferens är hedersrelaterat våld och förtryck.

27/11 Nationell heldagskonferens (NMT)

Plats: Clariton Hotell, Skanstull, Stockholm
Tid: 9:00-16:00
Anmälan: gör du här>>

Människohandelns olika ansikten är nationell heldagskonferens, anordnad av nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) vid Länsstyrelsen i Stockholm. Konferensen riktar sig till alla som kan komma i kontakt med personer utsatta för människohandel i någon form. Syftet är att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg.

 

Plattformsmöte. Tema Människohandel och tvångsäktenskap.

Mer info kommer om talare , datum mm.

DECEMBER

5-6/12 EU Civil Society Platform Meeting Brussel

Dag 1 i samarbete med EU:s NREM (National rapporteurs or equaliant mechanism)

Plattformsmöte. Tema: tillgång till rättigheter som offer för människohandel. 

Mer info kommer.

12-13 Children Referral Workshop

Vilnius. Inbjudan från CBSS.

VT 2017
FEBRUARI
10/2 Plattformsmöte Tema Barn i riskzon
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring barn och människohandel.
Plats: Ecpat, St Göransg 66
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
16/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Kalmar.
17/2 Länsstyrelsens regionala möte om människohandel
Plattformen presenterar sitt arbete under utbildningsdag i Växjö.
24-26/2 Justice Across Borders: Ethics and Human Movment
Plattformen deltar på ett  nordeuropeiskt symposium och presenterar erfarenheter kring utsatthet för människohandel. Tre-dagars event i Polen.
MARS
9-10/3 Workshop EU Anti Trafficking Project JUST/2015/JACC/AG/VICT/9221
Strengthening Multidisciplinary Cooperation to Ensure an Effective Referral, Assistance, Rights Protection for Victims of Human Trafficking, workshop at Uppsala University. Mer information och anmälan: >>Patricia Feito>>
15/3 Konferens om prostitution och människohandel
Länsstyrelsens/NMT anordnar tillsammans med Polisen. Målgruppen är kontaktpersoner inom NMT-myndigheterna samt aktörer inom Plattformen.inbjudan-nmt-konferens-15-mars-2016
Tid: kl. 10.00-16.30
Plats: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm
17/3 Plattformsmöte Tema Rättsprocessen
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring utredning, åtal och domar rörande människohandel. Talar gör bl.a. Märta Johansson, Örebro Universitet, Karin Gyllenring, Asylbyrån, Hanna-Marija Zivojinovic,  Vic & Partners Juristbyrå, Kajsa Wahlberg, NOA.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 13:30-15:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
17/3 Arbetsmöte Nationellt Stödprogram 2017
Arbetsmöte för inbjudna aktörer som deltar aktivt i det nationella stödprogrammet tillsammans med representanter för uppdragsgivaren Länsstyrelsen. Vill du också att din organisation ska ingå och bli en certifierad aktör i programmet anmäl intresse till samordnaren. Mötet följer direkt på Plattformsmötet och tar upp förändringar för år 2017.
Plats: Nybrogatan 79 B Frälsningsarméns HK
Tid: 15:30-16:30
För frågor och anmälan till mötet kontakta samordnaren Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
30/3 Workshop om barn, unga och nätporr
Medverkar gör: Maria Ahlin, Freethem och Ulrica Stigberg, författare; Roger Nilson, Beroendecentrum; Anja Frey, Fryshuset; Nina Rung,  Polisens Barnahus; Maria Schillaci, Ecpat Sverige och Susanna Eriksson, Indile Juristbyrå.
Plats: Konstakademin, Jakobsgatan 27 C, Stockholm
Tid: 8.30-12.00. Frukost serveras från klockan 08.00
Anmälan görs senast 23 mars på mail till; Jenny.nordh@postkodlotteriet.se
31/3 Årsmöte
Medlemmar och presumtiva medlemmar har fått en kallelse med handlingar som även kan laddas ned här; stadgeförslagVerksamhetsberättelse för år 2016 och verksamhetsplan för 2017 och dagordning. Nominering till styrelseposter kan ske fram till 22 mars!
Plats: Frälsningsarméns HK, Nybrog 79 B
Tid: 13:30-15:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
APRIL
3-4/4 OSCE Alliance Conference Trafficking in Children and the Best Interests of the Child
Öppet för experter, nationella rapportörer, samordnare och inbjudna NGOer. Plattformen är inbjuden och sänder en representant till mötet. Concept Note 17th Alliance
7/4 Preliminär halvdag Utbildning och information om pågående projekt
OBS! INSTÄLLT ANORDNAS I SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN I HÖST ISTÄLLET
28/4 Plattformsmöte Tema Identifikation
Samverkande inbjudna aktörer träffas för att lyssna på presentationer om erfarenheter kring indikatorer och checklistor vid misstanke  människohandel. Presentationer från Endrit Mujaj, nationell samordning, Länsstyrelsen om deras operativa arbete för att fånga upp potentiellt utsatta, Kajsa Törnquist Netz, nationell samordnare människohandel, Migrationsverket om deras strategi och arbete med att identifiera potentiellt utsatta, Tobias Glad, om Habibis uppsökande arbete bland ensamkommande unga nordafrikaner, och Madeleine Sundell, om Frälsningsarméns arbete med att koppla stöd till first responders.
Plats: Nybrogatan 79 B
Tid: 13:30-16:00
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
MAJ
8/5-12/5 GRETA besöker Sverige denna vecka
GRETA besöker Sverige och träffar olika representanter för att bilda sig en uppfattning av hur Sverige i praktiken lever upp till Europarådets konvention och hur vi följt upp rekommendationerna från förgående utvärderingsrunda.
10-11/5 Nordiska Ministerrådets expertgruppsmöte
Expertforum on protection of victims of human trafficking arrangeras av kontoret i Estland för inbjudna.
Plats: Tallinn
Tid: 12:00 May 10- 14:00 May 11
12/5 Heldagskonferens om Familjeåterförening
Europeiska Migrationsnätverket (EMN) i samarbete med Delegationen för migrationsstudier (Delmi) anordnar en internationell konferens på temat “ Family reunification in Sweden and Europe – state of play and lessons for the future”. Program hämtas här>>
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid: 09:00-15:30
Anmälan: Senast 10 april till hanna.pettersson@migrationsverket.se Obs kostnadsfritt, begränsat antal platser.
19/5 Plattformsmöte Tema: gränsöverskridande samarbete Rumänien
Hur kan vi samarbeta över gränser för att förebygga, skydda och ge hjälp hela vägen? Vi sätter fokus på Rumänien som en stor (största kanske) gruppen utsatta kommer ifrån idag. Besök från Frälsningsarmén i Rumänien och presentation av erfarenheter om deras samarbete med andra länder. Talita berättar om sitt arbete med rumänska kvinnor i Sverige och i Rumänien och presenterar en ny rapport.
Språk: engelska
Tid: 13:30-16:00
Plats: Nybrogatan 79 B
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
JUNI
2/6 Plattformsmöte Tema: Kapa efterfrågan sexuella tjänster
Hur motarbeta efterfrågan av sexuella tjänster för att förebygga utsatthet för människohandel och prostitution? Presentation av projekt Desire av forskaren Wanjiku Kaime-Atterhög samt presentation av Sveriges ambassadör mot människohandel Per-Anders Sunesson om hans arbete med att lansera den svenska modellen med kriminalisering av köparen samt även Malin Roux-Johansson om Realstars arbete mot efterfrågan genom samarbete med bl a svenska hotellkedjor och företag med utlandsbaserad personal.
Tid: 13:30-16:00
Plats: 1000möjligheter, Eriksbergsgatan 46, Stockholm
För frågor och anmälan till mötet kontakta Ninna Mörner; ninna.morner(a)gmail.com 
JUNI
16/6 Styrelsemöte Plattformen
Styrelsen har möte kl 13:30-15:00. Förfrågningar om medlemskap behandlas samt förgående mötesprotokoll. Agenda och plats för detta styrelsemöte skickas ut till styrelsemedlemmarna.