Medlemskap

Plattformen representerar stora delar av civilsamhället och står öppen för de som vill ansluta sig till värdegrunden och bidra till plattformens arbete.  Plattformen vill underlätta dialog mellan myndigheter och civilsamhälle och sprider och samlar in erfarenheter åt båda hållen. Plattformen samlar regelbundet in uppgifter om civilsamhällets kontakter med utsatta. Plattformen deltar på nationell nivå i arbetet för att samordna och stärka insatserna till utsatta. Dessutom har Plattformen erfarenhet och kunskap om situationen för utsatta, liksom om det komplexa fenomenet människohandel, som vi gärna delar med oss.

Medlemskap

Vi är öppna viför olika former av medlemskap i organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandel (från 2013 har vi samverkat inom ramen för ett nätverk).

I Plattformen mot människohandel finns idag (2018) tre former av medlemskap.

  1. a) Fullt medlemskap organisation

Föreningens medlemmar ska vara organisationer och sektioner (Stiftelse/samfund, ekonomiska föreningar) i Sverige som ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar och verkar för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Fullt medlemskap innebär motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.

  1. b) Individuellt medlemskap

Föreningens medlemmar kan även vara experter eller enskilda oberoende aktörer som är partipolitiskt obundna och ansluter sig till Plattformens värdegrund och accepterar och verkar för de ändamål som beskrivs i Plattformens stadgar. Individuellt medlemskap innebär motionsrätt samt yttranderätt på årsmötet, men inte förslags- eller rösträtt på årsmötet.

  1. c) Nätverkande medlemskap

Övriga (organisationer och/eller oberoende individuella aktörer) som önskar medverka i arbetet och/eller stödja de ändamål som beskrivs i stadgarna kan bli nätverkande medlemmar. Nätverkande medlem har rätt att närvara med en observatör med yttranderätt på årsmötet.

Ansökan om fullt medlemskap/individuellt medlemskap/nätverkande medlemskap görs skriftligen och beviljas/avslås av styrelsen och fastställs på årsmötet. Anmälan om utträde görs senast en månad före ordinarie årsmöte.

Medlemsavgift 2018; Fullt och nätverkande medlemskap för organisationer, minst 1000 SEK; Individuellt medlemskap minst 500 SEK, studenter och pensionärer, minst 250 SEK.

Ansök om medlemskap här:

Alla medlemmar får inbjudan till aktiviteter och löpande information om arbetet inom Plattformen, men också från omvärldsbevakning av människohandelsområdet nationellt och på EU-nivå. Vidare kan medlemmarna få hjälp i ärendefrågor och andra tänkbara frågeställningar i arbetet relaterat till människohandel. Medlemmarna erbjuds regelbundet möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

En viktig del i det gemensamma arbetet är att samla in uppgifter om utsatta civilsamhället möter; det är en underlag för att göra de utsattas behov och röst hörd. Fyll därför i statistiken och bidra till underlag i Plattformens gemensamma påverkansarbete.

Plattformens styrelse

Ordförande: Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Kassör: Malin Roux Johansson, Realstars
Ledamot: Isabella Kim, Ecpat
Ledamot: Anneli Avelin: IMT, Insamlingsstiftelsen Samverka mot Trafficking
Ledamot: Caroline Casco, Räddningsmissionen
Ledamot: Örjan Wallin, Hela Människan,
Ledamot: Silvia Ingolfsdottír Åkermark, Advokatbyrån Brottsbyrån
Ledamot: Emma Cotterill, Frälsningsarmén Helsingborg

Kontakt

Styrelsen kontaktas bäst genom gemensamma mailadressen: styrelsen@manniskohandel.se

Vi välkomnar intresserade att kontakta oss. Vi har kunskap, erfarenhet och ett brett kontaktnät och kan bistå i många ärenden.  Tillsammans kan vi fånga upp och slussa vidare utifrån de utsattas behov.