Kontakt


Allmänna frågor

Information, frågor och kontakt med plattformen via e-post: info@manniskohandel.se

Nationella Stödprogrammet

Angående stöd och hjälp, kontakta:

Koordinator Nationella Stödprogrammet: Susanne Lindered

E-post: nsp@manniskohandel.se

Telefon: 070 760 57 92

Plattformens styrelse

Ordförande: Jacob Flärdh, Child10
Vice ordförande: Malin Roux Johansson, Realstars
Ledamot: Rebecka Andersson, UNIZON
Ledamot: Hanna Brandvik, Frälsningsarmén
Ledamot: Paola Uggla, Advokat Uggla
Ledamot: Wanjiku Kaime Atterhög, Individuell medlem

Styrelsen kontaktas bäst genom gemensamma mailadressen: info@manniskohandel.se