Hjälp till utsatta

NMTs hotline: 020 390 000

NMT ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel.  Nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel har en hot line: 020 390 000
Det går även att läsa mer på www.nmtsverige.se

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för personer som utsatts för  våld eller hot, eller för anhöriga eller andra som behöver stöd och råd. Linjen är öppen dygnet runt. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Frivilligorganisationernas stöd

Många aktörer som ingår i Plattformen och dess nätverk ger stöd och hjälp direkt till utsatta för människohandel. För att få mer information och hjälp vidare kontakta Plattformen på manniskohandel@gmail.com

Plattformen bedriver ett nationellt stödprogram som kompletterar samhällets insatser, de senare beskrivna i Manual vid misstanke om människohandel. Tillsammans arbetar Länsstyrelsen och Plattformen för att fånga upp och finna skydd och stöd till alla utsatta.