Dokument

Här kan du ladda ned rapporter och skrivelser som Plattformen tagit fram.

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer (MMM)

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel. Den har tagits fram i enligt med internationell standard i samarbete mellan myndigheter och civilsamhället, under ledning av Länstyrelsen i Stockholm. Manual vid misstanke om människohandel

Nationellt stödprogram – Rappport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Plattformen kommer med medel från Länsstyrelsen fortsätta driva det kompletterande stödprogrammet. Det har ambitionen att 2017 fånga upp individer utsatta för alla former av människohandel som behöver kompletterande hjälp. Asylsökande kvinnor utsatta i andra länder, ofta med medföljande barn, är en grupp vi kommer kunna ge utvecklat bistånd till. Läs projektansökan här (budget borttagen då den fortfarande är under dialog).

Bedömningsmallar inom NSP

För att säkerställa kvaliteten på insatserna i NSP används gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Det handlar 2017 om en mall för Initial behovsbedömning för tillträde till programmet samt senare även en mall för Fördjupad behovsbedömning. För att delta i NSP krävs att aktörerna lever upp till vissa Minimikrav för certifiering.

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 2 om ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 23 februari går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 2

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 1 om köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 24 oktober går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 1

Synpunkter 2014 års människohandelsutredning ang. Tillägg

Svar inskickat 2015: Svar från Civila Plattformen till Människohandelsutredningen 2014. 20 jan.

Statistikinsamling

Sammanställt den 30 september 2016. Civilsamhällets kontakter med utsatta helåret 2015.

Sammanställt till 18 oktober 2015 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel, 2015

Sammanställt till 18 oktober 2014 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2014

EU-kommissionen ang. Direktivet

Rapport inskickad 2014 Annex 20141205 NGO Report trends and measures dir EU 36 2011 (1)

Debattartikel

Publicerad 2014 SvD, Brännpunkt: ”Bättre stöd behövs för traffickingoffer” om reflektionsperiodens användande, 30 januari 2014

Nationellt Stödprogram, presentation och beskrivning av pilot

SIDAN ÄR UNDER ARBETE