Länkar


Det finns mycket officiell information att ta del av på området människohandel:

I Sverige finner man vad nationella samordningsfunktionen NMT gör  på denna länk.>>

Rikspolisstyrelsen har en anställd som är Nationell Rapportör för Sverige. Varje år skrivs en lägesrapport om polisens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan föregående år. Rapporterna finns samlade här på denna länk.>>

Östersjörådet, en mellanstatlig organisation, har ett sedan längre initierat samarbete för att arbeta mot människohandel. På deras hemsida finns flera rapporter och användbara dokument som rör Sverige och Östersjörådets länder. Länk till Östersjörådet.>>

Ett europeiskt projekt mellan 27 länder rapporterades om hur EU-länderna, däribland Sverige lever upp till Europarådets konvention. Läs mer på denna länk.>>

EU:s expertgrupp GRETA utvärderar hur länderna som ratificerat Europarådets konvention 2005 Warsawa lever upp till den. Läs mer om GRETA här.>>

EU har ett särskilt kontor för arbetet mot människohandel.  Där finns alla direktiv och strategier och riktlinjer som styr hur staterna ska bedriva sitt arbete för att bekämpa människohandel och hjälpa offren. Läs mer.>>

En annan viktig aktör på området är OSCE (Organization for Security and Co-operating in EU). De har en rad handböcker och rapporter. Läs mer.>>

Internation Organization for Migration, IOM, arbetar med att ge hjälp till utsatta för människohandel genom stöd till utsatta i sina hemländer, samt att man för statistik över de man hjälpt (cirka 20 000 personer). Läs mer.>>

USA sammanställer varje år en global rapport om anti-traffickingarbetet, TIP-rapporten; https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

FN arbetar mot människohandel via UNODC:  https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html