Hjälp till utsatta


hjälpande hand

Frivilligorganisationernas stöd

Många aktörer som ingår i Plattformen och dess nätverk ger stöd och hjälp direkt till utsatta för människohandel. För att få mer information om medlemsorganisationer kontakta Plattformen på info@manniskohandel.se

Plattformen bedriver ett nationellt stödprogram (NSP) som kompletterar samhällets insatser. Via NSP kan Plattformen ge stöd även utanför rättsprocessen och fylla i gap som uppstår av olika anledningar och därmed säkerställa att fler får tillgång till stöd och hjälp. Skicka mail till nsp@manniskohandel.se för frågor kring hjälpinsatser. Vi kan ofta erbjuda boende och stöd på kort varsel och slussa vidare. Läs mer om NSP här.>>

Safe Haven Traffickingcenter drivs av Frälsningsarmén i Stockholm och där kan utsatta få hjälp av volontärer, vägledda av advokater från två advokatbyråer, som ger stöd och information på flera språk och kan engagera sig i att slussa vidare. De har även en drop-in, men den är inte öppen under Covid. För kontakt ring 073-920 68 17  eller maila safehavens@fralsningsarmen.se. Du kan också läsa mer om Safe Haven här.>>

Safe Haven finns nu även i Malmö och drivs då av Hela Människan enligt liknande modell. Läs mer här>>. För kontakt maila paulina.bolton@helamanniskan.se eller smsa eller ring på: 0763-92 69 84

Juristvolontärer hos ideella föreningen Refugee Welcome erbjuder nyanlända till Sverige hjälp med rättsliga frågor. r Skicka mail till legal@rwstockholm.se

Advokatfirman Asylbyrån kan ge viss fri juridisk rådgivning på telefon 08-5000 75 39. Se mer på www.asylbyran.se.

Samhällets hjälp

Samhället ska erbjuda stöd och hjälp till alla personer som kan vara utsatta för människohandel, enligt riktlinjerna i den framtagna Manual vid misstanke om människohandel som bygger på de skyldigheter staten har enligt gällande internationella åtaganden. Det är JämY, Jämställdhetsmyndigheten som har ansvaret för människohandelsfrågorna och att samordna samhällets insatser. Det finns en hotline som ger stöd till personer som i sin yrkesutövning möter personer som kan vara utsatta för människohandel och prostitution, ring: 020 390 000. Det går även att läsa mer på www.nmtsverige.se

En av aktörerna i samhällets arbete mot människohandel är Migrationsverket. Läs mer här>>. 

Polisen har givetvis en stor roll i att lagföra människohandel och förebygga brott även på detta område. Man ger dessutom årligen ut rapporter kring arbetet mot människohandel och prostitution. Läs mer här>>. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för personer som utsatts för  våld eller hot, eller för anhöriga eller andra som behöver stöd och råd. Linjen är öppen dygnet runt. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. För information ring 020-50 50 50. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Samlad officiell information för olika sakområden, däribland människohandel finns på infogeneratorn: Se under fliken människohandel.>>