Hjälp till utsatta


hjälpande hand

Frivilligorganisationernas stöd

Många aktörer som ingår i Plattformen och dess nätverk ger stöd och hjälp direkt till utsatta för människohandel. För att få mer information och hjälp vidare kontakta Plattformen på info@manniskohandel.se

Plattformen bedriver ett nationellt stödprogram som kompletterar samhällets insatser, de senare beskrivna i Manual vid misstanke om människohandel. Tillsammans arbetar Nationella Samordnaren vid Länsstyrelsen och Plattformen mot människohandel för att erbjuda en hjälpkedja som kan fånga upp och finna skydd och stöd till alla utsatta.

NMTs hotline: 020 390 000

NMT ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel.  Nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel har en hot line: 020 390 000
Det går även att läsa mer på www.nmtsverige.se

Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för personer som utsatts för  våld eller hot, eller för anhöriga eller andra som behöver stöd och råd. Linjen är öppen dygnet runt. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Infogeneratorn

Samlad officiell information för olika sakområden. Människohandel är ett: Se under fliken människohandel.>>

 

Fri juridisk rådgivning

Om asylrätten

Juristvolontärer hos ideella föreningen Refugee Welcome erbjuder nyanlända till Sverige hjälp med rättsliga frågor. Besök Rosa Stationen Stockholm tisdagkvällar eller skicka mail till legal@rwstockholm.se

Advokatfirman Asylbyrån kan ge viss fri juridisk rådgivning på telefon 08-5000 75 39. Se mer på www.asylbyran.se.

Om våld mot kvinnor

Stödsökande kvinnor och tjejer kan få kostnadsfri juridisk rådgivning om frågor relaterade till våld i nära relation och vårdnadstvister mm. Juristjouren Alla kvinnors hus har telefontid onsdag och söndag, 18.00-21.00. Ring 08-644 09 20, eller skicka mail till juristjouren@allakvinnorshus.org