Om oss

Plattformens styrelse

Vid årsmötet den 31 mars valdes följande styrelsemedlemmar in och posterna fördelades på det efterföljande konstituerande styrelsemötet till:

Ordförande: Ninna Mörner, Plattformen Civila Sverige mot människohandel
Vice ordförande: Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Kassör: Wiveca Holt, Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Kassör: Malin Roux Johansson, Realstars
Sekreterare: Isabella Kim, Ecpat
Ledamot: Anneli Avelin: IMT, Insamlingsstiftelsen Samverka mot Trafficking
Ledamot: Caroline Casco, Räddningsmissionen
Ledamot: Karin Gyllenring, Asylbyrån

Kom med i arbetet

Plattformen representerar stora delar av civilsamhället och står öppen för de som vill ansluta sig till värdegrunden och bidra till plattformens arbete.  Plattformen vill underlätta dialog mellan myndigheter och civilsamhälle och sprider och samlar in erfarenheter åt båda hållen. Plattformen samlar regelbundet in uppgifter om civilsamhällets kontakter med utsatta. Plattformen deltar på nationell nivå i arbetet för att samordna och stärka insatserna till utsatta. Dessutom har Plattformen erfarenhet och kunskap om situationen för utsatta, liksom om det komplexa fenomenet människohandel, som vi gärna delar med oss.

Medlemskap

2017 öppnar vi för olika former av medlemskap i organisationen Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Ansök om medlemskap här:

Kontakt

Styrelsen kontaktas bäst genom gemensamma mailadressen: manniskohandel@gmail.com

Vi välkomnar intresserade att kontakta oss. Vi har kunskap, erfarenhet och ett brett kontaktnät och kan bistå i många ärenden.  Tillsammans kan vi fånga upp och slussa vidare utifrån de utsattas behov.