Information for persons fleeing Ukraine

Keep in mind that people may want to take advantage of your situation. Please pay attention to the risks of human trafficking. Find information to refugees from Ukraine in both Ukrainian and English from the Swedish Gender Equality Agency here.

Are you in danger? Call the police at the emergency number: 112.

Have you experienced threats, violence or sexual assault and want to talk to someone? Kvinnofridslinjens phones are open 24 hours a day and will use an interpreter if you need one. Call 020 50 50 50 if you are in Sweden.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Civil society organisations that assist with housing, and their contact information:

Stockholms stadsmission:

Bobyrån: Är du nyanländ till Stockholm och behöver boende?/Are you new in Stockholm and need somewhere to live? Email Stockholm Stadsmission at: bobyranukraina@stadsmissionen.se or call: 08-684 231 12

Göteborgs Räddningsmission: (Gothenburg)

Hjärterum för Ukraina: https://raddningsmissionen.se/hjarterum-ukraina http://xn--hjrterum-1za.com/

Information relating to asylum and residence permits:

Information from Migrationsverket/the Migration Agency on temporary protection in ukrainian/українська

Asylrättscentrum: Information in ukrainian/українська from a civil society organisation that offers advice on migration related issues.

For information on free legal advice on migration related issues from civil society organisations in other places in Sweden, contact FARR- Flyktinggruppernas Riksråd (Swedish network of refugee support groups) at info@farr.se

Information till yrkesverksamma från Jämställdhetsmyndigheten:

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/prostitution-och-manniskohandel/stod-till-yrkesverksamma/till-dig-som-moter-personer-pa-flykt-fran-ukraina/

För hjälp att hitta skyddat boende till någon via Nationella Stödprogrammet, maila nsp@manniskohandel


Plattformen söker processledare!

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel söker Processledare Plattformen mot människohandel samlar ett 20-tal organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund.Vi verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver…

Årsstatistik 2021 Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Idag presenterar Plattformen Civila Sverige mot människohandel sin statistik över antal offer för människohandel som sökt stöd hos civilsamhällsorganisationer i Sverige. Under fjolåret mötte och stöttade våra medlemmar totalt 237 personer, varav 13 barn, som identifierades som offer för människohandel eller människohandelsliknande exploatering. Utöver det tillkommer de, framför allt barn, som är medföljande till en…

Nationellt stödprogram 2023

Det Nationella Stödprogrammet, NSP, kan erbjuda stöd till personer utsatta för människohandel i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Barnen till medföljande inkluderas i stödprogrammet. Insatserna sträcker sig från första hjälp till långgående stöd och skydd, ända till i bästa fall ett liv fritt från exploatering, Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har drivit Nationellt Stödprogram (NSP)…

Replik i DN: ”Jämställdhetsmyndigheten måste göra om sitt jobb”

Under de senaste åren har prostitutionen uppmärksammats allt mer av politiker. I fjol föreslogs en rad viktiga åtgärder som brottsofferstatus, skärpta straff och mer resurser för skydd och stöd. I dag talas det allt oftare om prostitution såsom vad det faktiskt är: betalda övergrepp. Den svenska modellen med vår sexköpslag utgår från att prostitution medför skador både…

Debattartikel: ”Människohandel ökar kraftigt i Sverige – är regeringen redo att ta sitt ansvar?”

Antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit exploaterade i människohandel ökade med 80 procent förra året. Endast en av tio stödsökande fick stöd från det statligt finansierade Nationella Stödprogrammet. För att regerings nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska leva upp till Sveriges ambitioner i arbetet mot människohandel måste det…

Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under 2020

Pressmeddelande 2021-06-26 Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under  2020  Under 2020 ökade antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit  exploaterade i människohandel med 80 % jämfört med 2019. Endast en av tio av dessa  omfattades av stöd från det statligt finansierade Nationella stödprogrammet. Det visar  årsstatistik för 2020 från…