Nationellt stödprogram 2020

Det Nationella Stödprogrammet som fungerat väl sedan 2015 är sedan 1 januari 2019 stängt. Detta med anledninga av att stödprogarmmet inte fått tillräckliga medel förutsättningar. Detta innebär att de, brottsutsatta med medföljande barn som vi möter, som inte direkt vågat anmäla sin utsatthet till svenska myndigheter, inte får tillgång till det ovillkorade stödet på 30 dagars grundläggande skydd som de har rätt till.

Våren 2020 inväntar Plattformen fortfarande beslut angående ansökta medel.

Vad är stödprogrammet?

Plattformen har drivit ett kompletterande nationellt stödprogram (NSP).

Från 2015 till 2018 beviljades Plattformen bidrag från regeringen att driva programmet. (Initierades av Länstyrelsen 2015.) I programmet har vi certifierat en rad aktörer och säkerställt kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Inom ramen för programmet har  vi kunnat finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som utsatta har behov av, och enligt internationella konventioner rätt till men som inte ombesörjs på annat sätt av samhället; Läs mer om programmet här