Nationellt stödprogram 2022

Det Nationella Stödprogrammet, NSP, kan erbjuda stöd till personer utsatta för människohandel i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Barnen till medföljande inkluderas i stödprogrammet. Insatserna sträcker sig från första hjälp till långgående stöd och skydd, ända till i bästa fall ett liv fritt från exploatering,

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har drivit Nationellt Stödprogram (NSP) med medel från regeringen. Det  initierades 2015 med medel från länsstyrelsen.

NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering.  Stödet ska vara individuellt anpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. I programmet har vi certifierat en rad aktörer och säkerställt kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Inom ramen för programmet har  vi kunnat finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som utsatta har behov av, och enligt internationella konventioner rätt till men som inte ombesörjs på annat sätt av samhället; Läs mer om programmet här