Plattformen publicerar 18 maj 2020 statistik för 2019 över kontakt med möjligt utsatta personer i Sverige.

Utsattheten i människohandel i Sverige är stor visar den senaste statistiken som från Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Behovet av plattformens insatser ökade under 2019 då 177 personer fick olika former av stöd. 140 av dessa personer var möjliga offer för människohandel (jfr. 122 under 2018), 28 var barn till utsatta, 5 syskon till utsatta och 4 släktingar eller partner till en utsatt person. Majoriteten utsattes för prostitution och andra former av sexuell exploatering och var unga vuxna mellan 18 och 26 år. 90 procent var kvinnor. Se hela rapporten här (Statistik 2019 FINAL)

Statistikrapporten 2019 i SR 18 maj 2020.