Plattformen publicerar 26 juni 2021 rapport om civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel i Sverige 2020.

Utsattheten för människohandel i Sverige är stor visar den senaste statistiken från Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Behovet av plattformens insatser ökade under 2020 då 322 personer fick olika former av stöd. 253 av dessa personer var potentiellt direkt utsatta för människohandel (vilket kan jämföras med 140 personer under 2019). Majoriteten utsattes för sexuell exploatering och en fyrdubbling av antalet utsatta för arbetskraftsexploatering noteras i jämförelse med 2019. Se hela rapporten här (Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2020)