Replik i DN: ”Jämställdhetsmyndigheten måste göra om sitt jobb”

Under de senaste åren har prostitutionen uppmärksammats allt mer av politiker. I fjol föreslogs en rad viktiga åtgärder som brottsofferstatusskärpta straff och mer resurser för skydd och stöd. I dag talas det allt oftare om prostitution såsom vad det faktiskt är: betalda övergrepp.

Den svenska modellen med vår sexköpslag utgår från att prostitution medför skador både för den enskilda individen och för samhället i stort. Därtill utgör den en del av mäns våld mot kvinnor. Det förhållningssättet ska genomsyra arbetet i Sverige.

När Jämställdhetsmyndigheten i höstas släppte sin kartläggning av prostitution och människohandel hoppades många på att få nya verktyg för att ta viktiga steg framåt för att förebygga framtida exploatering. Tyvärr lämnade kartläggningen flera frågor obesvarade. Vi är både förvånade och oroade över studiens utformning och metod.

Replik i Dagens Nyheter 12 januari 2022