Debattartikel: ”Människohandel ökar kraftigt i Sverige – är regeringen redo att ta sitt ansvar?”

Antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit exploaterade i människohandel ökade med 80 procent förra året. Endast en av tio stödsökande fick stöd från det statligt finansierade Nationella Stödprogrammet.

För att regerings nya åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska leva upp till Sveriges ambitioner i arbetet mot människohandel måste det statliga stödprogrammet bli permanent och utökas till att omfatta fler. 

Debattartikel i Aftonbladet 26 juni 2021