Civilsamhällets kontakter med utsatta

Sammanställningen av den årliga statistiken över civilsamhällets kontakter med utsatta visar: att alltfler har sin första och enda kontakt med civilsamhället. Många kommer från tredje land, de har blivit utsatta på vägen till Sverige, men även i Sverige – och de flesta vågar eller vill inte polisanmäla. Sammantaget leder det till att civilsamhället får ta ett allt större ansvar för att identifiera, ge skydd och stöd till utsatta och deras barn och faktiskt även vara behjälpliga med säkert återvändande. Vi anar att detta är en utveckling som kommer accentueras.  Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2017